Wie is interim G

Interim G staat voor Interim management Gijs van der Zande.


Ik kan gekwalificeerd worden als een stevige, nuchtere, integere en pragmatisch ingestelde manager, die bijvoorbeeld in crisissituaties op een standvastige, transparante en consistente wijze zodanig leiding weet te geven, dat de rust snel terugkeert en het vertrouwen hersteld wordt.

Ik heb oog voor de mensen met wie ik werk maar óók voor de doelen die moeten worden bereikt. Het gaat hierbij altijd om het vinden van de juiste balans. Ik kom snel tot een heldere probleemanalyse van de situatie. Ook weet ik vaak originele en creatieve oplossingen te vinden. En ben ik in staat de gekozen oplossing(en) op een enthousiaste, natuurlijke en overtuigende manier uit te dragen waardoor draagvlak wordt gecreëerd.