Interim management

Als interim-manager word ik vaak ingezet als bepaalde competenties of expertise binnen de eigen organisatie niet aanwezig zijn. De inzet van interim-management moet kortdurend zijn en doelgericht en een tijdelijke toegevoegde waarde voor de organisatie zijn.
Problemen binnen organisaties kunnen verschillende oorzaken hebben. Deze problemen zijn te vergelijken met een ‘vastgelopen verhaal’, een situatie die stagneert. Als interim-manager (met een systemische bril) kijk ik ook of er eigenschappen, patronen of factoren zijn binnen een organisatie die belemmerend werken. Naast het managen van de bedrijfsprocessen, zal ik zo nodig ook interventies voorstellen (en uitvoeren) die nodig zijn om ‘het verhaal’ zich weer in de juiste richting kan ontwikkelen.
Het gaat daarbij vaak om een andere insteek:
- van ik naar wij
- van reageren naar co creëren
- van symptomen naar structuren
- van korte naar lange termijn
- van delen naar geheel
- van kennis en weten naar leren en ontwikkelen